Bemesting

Bemesting

Bemesten met Zunhammer tank

Voor het uitrijden van drijfmest maken wij gebruik van een Zunhammer mesttank met een inhoud van 18500 liter. Deze mesttank is voorzien van luchtdrukwisselsysteem en een  polyester tank waardoor de combinatie zeer weinig bodemdruk heeft. Beide bemesters zijn voorzien van sectieafsluiters en de tank zelf is verbonden met het GPS systeem op de trekker. De tank stuurt met behulp van het GPS systeem de sectieafsluiters aan waardoor overlap niet meer voorkomt.

Voor het grasland beschikt loonbedrijf Bouwman over een 7 meter brede graslandinjecteur en voor het bouwlandbemesten over een 6 meter brede injecteur met vaste tanden. 

 

Strautman breed strooier

Voor het strooien van vaste mest, compost, en schuimaarde maken wij gebruik van een Strautman breedstrooier. Onze trekkers zijn voorzien van GPS.